Coaching

Juhihariduse põhieesmärk on edendada vastutustundlike juhtide arengut. Õpetaja roll on toetada õpilase kujunemist ennastjuhtivaks õppijaks, kes vastutab oma õpiotsuste eest. Seetõttu oleme coachingu meetodeid juba edukalt õppeprotsessi juurutanud. Suur osa on selles, et õpilane analüüsib sõidutunnis eesmärke püstitades eelnevalt olukorda, millesse ta sattuma hakkab. Nad (õpetaja abiga avatud küsimuste kaudu) mõtlevad ise välja, kuidas eelseisvas olukorras käituda. Selle eeliseks on see, et õppija võtab vastutuse ja mõistab kohe, kuidas sarnastes olukordades käituda.

Vähem aega liiklussüsteemi mõistmiseks = vähem raha kulub autokoolis