Eesmärgipärane õpe

Seate oma eelseisvaks tunniks eesmärgid ja seetõttu on teie õppimine väga keskendunud. Learn2Drive platvorm visualiseerib teie õppeprotsessi, nii et teil on selge arusaam kõigist õpitulemustest ja kursustest, mida peate omandama, ja saate oma õppeprotsessi planeerida vastavalt oma soovile.

Põhjalik tagasiside ja eneseanalüüs on samuti osa meie platvormist. Tagasiside Learn2Drive platvormil võimaldab teil ennast paremini analüüsida ja mõista, kus olete oma õppeprotsessis ja milliseid eesmärke peate järgmiseks tunniks seadma.

Fokuseeritud õpe = kiiremad tulemused = vähem sõidutunde.