Sõidutunni videosalvestused

Kasutame sõidutundides videosalvestusi, et analüüsida erinevaid tundides tekkinud olukordi. Neid uuesti esitades saate paremini planeerida, kuidas järgmisel korral liiklusolukorda lahendada.

Videod aitavad teil oma võimeid paremini analüüsida ja mõista, milline peaks olema oodatav tulemus.

Kiirem õppimine = vähem sõidutunde